Pagtukod sa Container Movablehouse Pinaagi sa Helical Pile