Ang Auger Nag-drill Usa ka Buho nga Tumpok nga Otso Hangtod Napulo ka metros